Εσωτερικά κουφώματα

                        Παράθυρο δίφυλλο

                       ανοιγοανακλεινόμενο

                        Παράθυρο δίφυλλο

                       ανοιγοανακλεινόμενο