Τραπέζι

                  Τραπέζι και παγκάκι απο

                   ξύλο μεράντι

                  βαμμένο με χρώμα νερού

                  Τραπέζι και παγκάκι απο

                   ξύλο μεράντι

                  βαμμένο με χρώμα νερού